Amsterdam: 10 verborgen parels en historische feiten die elke bezoeker moet kennen

- Posted in Nieuws by

amsterdam



Amsterdam staat bekend om diverse aspecten, zowel historisch als hedendaags. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van de stad:

 1. Grachten: De beroemde grachten van Amsterdam zijn niet alleen belangrijk voor transport en recreatie, maar ook voor stadsplanning en -ontwerp. Het 17e-eeuwse grachtengordel werd in 2010 dan ook toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst. De drie belangrijkste grachten zijn de Herengracht, de Keizersgracht en de Prinsengracht.

 2. Architectuur: Amsterdam heeft veel historische gebouwen zoals de Oude Kerk en het Anne Frank Huis, evenals moderne bouwwerken zoals het Eye Filmmuseum en het Rijksmuseum. Het Centraal Station en het Koninklijk Paleis zijn enkele van de beroemde bezienswaardigheden in de stad.

 3. Kunst en musea: Amsterdam staat bekend om zijn rijke artistieke erfgoed en telt tal van musea, zoals het Van Gogh Museum, het Stedelijk Museum en het eerder genoemde Rijksmuseum. Wereldberoemde werken zoals "De Nachtwacht" van Rembrandt en "Zonnebloemen" van Vincent van Gogh zijn hier te bewonderen.

 4. Fietsen: Amsterdam is een van de meest fietsvriendelijke steden ter wereld en staat bekend om zijn uitgebreide netwerk van fietspaden. Er zijn naar schatting meer fietsen dan inwoners in de stad.

 5. Coffeeshops en het Red Light District: Hoewel het imago van Amsterdam de laatste jaren verandert, zijn de coffeeshops en het Red Light District nog steeds beroemde trekpleisters. In coffeeshops is de verkoop van cannabis in kleine hoeveelheden toegestaan en het Red Light District is een gebied waar prostitutie wettelijk gereguleerd en zichtbaar is.

 6. Multiculturele samenleving en tolerantie: Amsterdam heeft een diverse en multiculturele bevolking. Deze diversiteit draagt bij aan een open en tolerante samenleving, waardoor Amsterdam bekend staat als een vooruitstrevende en liberale stad.

 7. Festivals en evenementen: De stad organiseert regelmatig belangrijke evenementen en festivals, zoals het Amsterdam Dance Event, het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) en het befaamde Koningsdag feest.

 8. Toerisme: Amsterdam trekt elk jaar miljoenen toeristen van over de hele wereld aan. Bezoekers komen voor de bezienswaardigheden, de rijke geschiedenis en het levendige culturele aanbod.

Kortom, Amsterdam staat bekend om een verscheidenheid aan historische, culturele, sociale en artistieke aspecten die een unieke charme en sfeer geven aan de stad, waardoor het wereldwijd populair is als toeristische bestemming, maar ook als een voorbeeld van stedelijke planning, leefbaarheid en diversiteit.



Amsterdam was officieel gesticht in de 13e eeuw, maar er zijn aanwijzingen dat het gebied al veel eerder bewoond werd. De precieze stichtingsdatum is onbekend, maar men denkt dat de stad ontstond rond 1250. De eerste schriftelijke vermelding van Amsterdam vond plaats in een document uit 1275, waarin graaf Floris V de bewoners van Amestelledamme (de vroegere naam van de stad) vrijstelling verleende van betaling van een belangrijke tol. De stad groeide uit als een belangrijk handelscentrum door zijn gunstige ligging aan het IJ, een rivier die in verbinding stond met de Zuiderzee.

Het is niet precies duidelijk wie Amsterdam stichtte, maar het is aannemelijk dat de eerste bewoners vissers en boeren uit de omgeving waren, die zich in dit gunstig gelegen gebied vestigden om van de vruchtbare grond en natuurlijke hulpbronnen te profiteren. De naam Amsterdam is afgeleid van de oorspronkelijke naam Amstelledamme, wat 'dam in de rivier Amstel' betekent. Er werd op een bepaald moment een dam gebouwd die de rivier Amstel blokkeerde, waardoor er een nederzetting kon ontstaan op de plek waar zich nu de Dam bevindt, het historische hart van de stad.

Gedurende de 14e en 15e eeuw, onder invloed van de Hanze (een handelsverbond tussen Europese steden), groeide Amsterdam uit tot een belangrijk centrum voor handel en scheepvaart. In de 17e eeuw bereikte de stad zijn hoogtepunt en dit tijdperk staat bekend als de Gouden Eeuw. Gedurende deze periode was Amsterdam een wereldmacht op zowel economisch als cultureel gebied. De stad groeide enorm en er werd veel geïnvesteerd in kunst, wetenschap en architectuur. Amsterdam stond ook bekend om zijn tolerante houding tegenover verschillende religies en culturen, waardoor de stad een toevluchtsoord werd voor onder andere Joden, Hugenoten en intellectuelen uit andere delen van Europa.

Kortom, Amsterdam werd gesticht in de 13e eeuw, vermoedelijk door vissers en boeren uit de omgeving die zich op deze gunstige locatie vestigden. De stad groeide snel uit tot een belangrijk handelscentrum en bereikte in de 17e eeuw haar hoogtepunt als wereldmacht op economisch en cultureel gebied. Hoewel er geen specifieke persoon of groep kan worden aangewezen als de stichter van de stad, hebben de vroege Amsterdammers gezamenlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad tot wat het nu is: een van de belangrijkste en meest invloedrijke steden in de wereld.

Waar is Amsterdam bekend om



Amsterdam, de hoofdstad en grootste stad van Nederland, heeft door de eeuwen heen verschillende namen gekend. De oorsprong van de stad gaat terug tot de 12e eeuw, toen een dam in de rivier de Amstel werd gebouwd. Hier komt de naam Amsterdam vandaan: het is een samenvoeging van 'Amstel' (naar de rivier) en 'dam' (een dam om het water tegen te houden).

In de vroege geschiedenis van Amsterdam werd de stad meestal aangeduid als "Amestelledamme", wat erop wijst dat het een nederzetting was bij de dam in de Amstel. Deze naam, die soms ook werd geschreven als "Amstelredam" of "Amstelradam", was vrij algemeen in middeleeuwse documenten, zoals in de oudst bekende documenten uit 1275 waar graaf Floris V de bewoners van de stad bepaalde rechten en privileges verleende. Na verloop van tijd evolueerde de naam naar de huidige vorm, "Amsterdam".

Amsterdam heeft door de eeuwen verschillende bijnamen gehad, afhankelijk van de historische context en kenmerken van de stad. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • "Venetië van het Noorden": Deze bijnaam verwijst naar de vele grachten en bruggen die de stad kenmerken. Net als in Venetië zijn er in Amsterdam zo'n 100 kilometer aan grachten en meer dan 1.500 bruggen, wat de stad uniek maakt in vergelijking met andere steden.

 • "Mokum": Dit is een informele bijnaam voor de stad, afgeleid van het Jiddische woord voor "plaats" of "stad" (מקום, afgekort als "Makom" in het Hebreeuws). Amsterdam heeft een rijke Joodse geschiedenis, en de naam Mokum werd in het verleden vaak gebruikt door Joodse inwoners om naar hun stad te verwijzen.

 • "Sin City": In de jaren '60 en '70 stond Amsterdam bekend om zijn liberale waarden en progressieve houding ten opzichte van sociale kwesties zoals drugs- en prostitutiebeleid. De stad heeft sindsdien zijn beleid op deze gebieden aangepast, maar de bijnaam Sin City blijft in sommige kringen hangen.

Samenvattend: hoewel de oorspronkelijke naam van Amsterdam "Amestelledamme" was, is in de loop van de tijd de naam geëvolueerd naar "Amsterdam". De stad heeft ook verschillende bijnamen gekregen die betrekking hebben op verschillende aspecten van haar rijke geschiedenis en unieke karakter.



Meer info: escort service in amsterdam



Amsterdam staat bekend om verschillende aspecten, zowel historisch als cultureel. Enkele van de meest opvallende kenmerken van de stad zijn onder andere de grachten, het Anne Frank Huis, de Wallen, de vele musea en het tolerante en multiculturele karakter.

 1. Grachten: De stad wordt gekenmerkt door zijn grachtengordel, die is ontstaan in de 17e eeuw tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw. Deze grachten worden gezien als een van de belangrijkste bezienswaardigheden van Amsterdam en zijn sinds 2010 ook opgenomen op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. De bekendste grachten zijn de Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht.

 2. Het Anne Frank Huis: Dit museum is gewijd aan het Joodse meisje Anne Frank, die tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met haar familie ondergedoken zat in het achterhuis aan de Prinsengracht. Haar dagboek, "Het Achterhuis", is wereldwijd bekend en vertelt het verhaal van de onderduikperiode.

 3. De Wallen: De Wallen is de bekendste rosse buurt van Amsterdam en een van de grootste toeristische attracties. Het gebied bestaat uit een netwerk van steegjes met veelal ramen waar prostituees hun diensten aanbieden. Het is een fascinerend stadsdeel met een uniek karakter waar ook De Oude Kerk, het oudste gebouw van de stad, te vinden is.

 4. Musea: Amsterdam heeft een breed scala aan musea, variërend van kunst tot geschiedenis. De bekendste zijn het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum. Deze musea herbergen werken van wereldberoemde kunstenaars zoals Rembrandt, Vermeer en Van Gogh.

 5. Multicultureel karakter: Amsterdam staat bekend om zijn tolerantie en heeft inwoners van meer dan 180 verschillende nationaliteiten. Deze diversiteit heeft geleid tot een rijke culturele scene en een smeltkroes van tradities en gebruiken.

 6. Architectuur: De stad is beroemd om zijn karakteristieke, smalle grachtenpanden, die vaak worden gekenmerkt door hun trapgevels. In het centrum van Amsterdam zijn veel historische gebouwen te vinden, zoals het Koninklijk Paleis op de Dam en de Westerkerk.

 7. Fietscultuur: Fietsen is een essentieel onderdeel van het dagelijks leven van Amsterdammers, en de stad is ontworpen om fietsvriendelijk te zijn. Er zijn ongeveer 880.000 fietsen in Amsterdam, wat zelfs meer is dan het aantal inwoners.

Kortom, Amsterdam staat bekend om zijn rijke geschiedenis, kunst en cultuur, maar ook om gewaagdere aspecten zoals de Wallen, en het tolerante en multiculturele karakter van de stad.

Hoe werd Amsterdam vroeger genoemd



Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 13e eeuw. De stad werd gesticht door vissers en handelaars op de oevers van de Amstelrivier. Hoewel er geen specifieke persoon wordt toegeschreven als de stichter van Amsterdam, kan het ontstaan van de stad worden herleid naar een aantal belangrijke gebeurtenissen en invloeden.

De eerste nederzettingen in het huidige Amsterdam dateren van rond het jaar 1000, rond de tijd dat bewoners uit de omliggende gebieden zich vestigden op de oevers van de Amstel. Rond het jaar 1200 stichtten twee vissers, volgens de legende, een nederzetting bij een dam die door de bredere rivier de Amstel was aangelegd. Deze dam, die destijds bekend stond als Amestelledamme, gaf de stad zijn huidige naam - Amsterdam.

De officiële stichtingsdatum van Amsterdam wordt dikwijls vastgesteld op 27 oktober 1275, wat gebaseerd is op een oorkonde uit die tijd die vrijstelling van tolbetaling voor de bewoners van het dorp verleent. Deze vrijstelling werd verleend door Graaf Floris V van Holland, die de regio destijds bestuurde. Het was rond deze tijd dat de nederzetting begon te groeien en zich verder ontwikkelde tot een belangrijk handelscentrum.

De strategische ligging van Amsterdam, tussen de Zuiderzee, de monding van de Amstel en de omliggende land- en zeeroutes, droeg bij tot de snelle groei van de stad, zowel op economisch als op demografisch gebied. Dit leidde tot de bloei van de stad tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw in de 17e eeuw, toen Amsterdam uitgroeide tot een van de belangrijkste handels- en culturele centra ter wereld.

In deze periode droegen invloedrijke handelaars en bestuurders, zoals de bewindhebbers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en architecten als Hendrick de Keyser, bij aan de ontwikkeling van de stad. Zo werden er grachten aangelegd en nieuwe wijken gebouwd om aan de groeiende bevolking te voldoen.

Hoewel er dus geen enkele persoon als stichter van Amsterdam kan worden aangeduid, zijn het de vroege bewoners, de strategische ligging en de bijdragen van invloedrijke figuren gedurende de geschiedenis die geleid hebben tot het ontstaan en de groei van deze prachtige stad.



Amsterdam stond in de geschiedenis bekend onder verschillende namen en schrijfwijzen voordat het zijn huidige naam kreeg. De oorsprong van de naam Amsterdam dateert uit de 13e eeuw, waar het in eerste instantie werd aangeduid als 'Amestelledamme'. Deze naam staat voor "een dam in de rivier de Amstel", wat verwijst naar de dam die gebouwd werd om de rivier te controleren en zo overstromingen te voorkomen. De stad ontstond rond het huidige Dam-plein als een nederzetting voor vissers bij de dam.

Gedurende de eeuwen veranderde de spelling en schrijfwijze van de naam geleidelijk. Enkele voorbeelden van eerdere benamingen zijn onder andere Aemsterdam, Aemstelredam, Amsteldam, Amsterdamm en Amstelland. Historische documenten en inscripties uit verschillende perioden tonen deze naamsvarianten. Bijvoorbeeld het zegel van de stad uit 1385, dat verwees naar de stad als "Aemstelredamme". De naam Amsterdam zoals we die tegenwoordig kennen, kreeg uiteindelijk in de loop der tijd de overhand.

In de Gouden Eeuw (17e eeuw) was Amsterdam een van de grootste en welvarendste steden ter wereld, met een belangrijke rol in de internationale handel, kunst en wetenschap. De functie van de stad als financieel en cultureel centrum leidde ertoe dat de stad soms ook met andere bijnamen werd aangeduid, zoals "Venetië van het Noorden" vanwege de talrijke grachten en bruggen, en "Koopmanstad" of "Mercuriusstad" vanwege zijn prominente positie in de handel.

Samenvattend, hoewel de exacte oorsprong van de naam Amsterdam herleid kan worden tot een dam in de rivier Amstel, heeft de stad door de eeuwen heen verschillende namen en spellingen gehad, zoals 'Amestelledamme', 'Aemsterdam' en 'Aemstelredam'. Deze benamingen zijn gewijzigd door historische documentatie en taalontwikkeling, totdat de huidige naam, Amsterdam, in gebruik werd genomen.

Amsterdam

- Posted in Nieuws by

Rijksmuseum amsterdam



Gelegen in het hart van Amsterdam is het Rijksmuseum amsterdam een must voor iedereen die wil profiteren van een dosis cultuur en enkele van de grootste kunstwerken van de mensheid wil waarderen. Het museum bestaat uit 8 collecties die eeuwen omspannen - van de middeleeuwen tot nu. Bezoekers hebben niet alleen toegang tot beroemde werken zoals Rembrandts 'De Nachtwacht', maar kunnen ook deelnemen aan workshops, lezingen en rondleidingen en de verhalen achter de kunst leren kennen. Met 85 galerijen om te verkennen en vele seizoententoonstellingen is het geen verrassing dat het Rijksmuseum amsterdam kunstliefhebbers over de hele wereld blijft aantrekken.

Amsterdam rijksmuseum



Het rijksmuseum van Amsterdam is een fascinerende ruimte, vol met belangrijke stukken geschiedenis en kunst die inzicht bieden in de stad en haar verleden. Van oude artefacten tot hedendaagse kunstwerken, dit museum biedt zijn gasten een uniek avontuur in het blijvende succes van Amsterdam als cultureel centrum. Bezoekers krijgen niet alleen inzicht in de kleurrijke geschiedenis van Amsterdam, maar ook in de artistieke visie die vandaag de dag in de stad te zien is. Of je nu inwoner bent of gewoon op bezoek, een bezoek aan het Amsterdams Staatsmuseum is zeker een ongeëvenaarde culturele ervaring.

Het rijksmuseum



Het Nationaal Museum in Amsterdam is een van de oudste en meest gerespecteerde musea van Europa. Zijn academische omgeving oefent een magnetische aantrekkingskracht uit die veel historici en onderzoekers uit de hele wereld aantrekt. De uitgebreide collectie artefacten draagt bij aan de reputatie van het museum en biedt bewijs van onschatbare waarde voor het blootleggen van het verleden en het begrijpen ervan. Van oude urnen en aardewerk tot fossielen, munten en manuscripten, hun zalen bieden een ongeëvenaarde gelegenheid om ons gemeenschappelijk menselijk erfgoed te verkennen en te waarderen. Of het nu gaat om voorwerpen die uniek zijn voor hun regio of om voorwerpen die een universeel verhaal vertellen, bezoekers van het nationale museum komen weg met een nieuwe waardering voor onze geschiedenis.

Meer informatie over dit topic op deze site http://www.pretty-escort.com.



amsterdam

Adres rijksmuseum



Naar het rijksmuseum in Amsterdam gaan is altijd een indrukwekkende ervaring. Het gebouw zelf is imposant, en de collecties gedetailleerd en divers. Wat de meeste eerste bezoekers verbaast zijn de opmerkelijke kunstwerken die de muren sieren - Nederlandse en internationale meesterwerken van enkele van de grootste schilders aller tijden. Daarnaast zijn er allerlei interessante displays met voorwerpen die verband houden met de Nederlandse geschiedenis, cultuur en prestaties op het gebied van technologie en wetenschap. Een bezoek aan het Nationaal Museum is een must voor iedereen die Amsterdam bezoekt, want het biedt niet alleen een zeldzame blik op het verleden van deze geweldige stad, maar ook op haar huidige mogelijkheden.

Museumstraat 1 amsterdam



Museumstraat 1 amsterdam is een iconische en historische locatie in het centrum van de stad. Gebouwd in het begin van de 16e eeuw, heeft deze plek een rijke geschiedenis en biedt bezoekers fascinerende blikken in het verleden. In zijn tijd als een van de belangrijkste gebieden in Amsterdam vormde Museumstraat 1 amsterdam een vitaal knooppunt voor handel en commercie tussen gebieden, waarbij goederen die van heinde en verre werden aangevoerd bijdroegen aan de lokale economie. Door de eeuwen heen is dit bekende gebied gastheer geweest van koninklijke bezoeken, artistieke evenementen en gevierd met vrolijke festiviteiten. Vandaag de dag blijft de Museumstraat 1 amsterdam een populaire bezienswaardigheid die een eerbetoon is aan het levendige erfgoed en tegelijkertijd bruist van hedendaagse cultuur en leven.

parkeren-amsterdam-kaart

De rai amsterdam



Rai amsterdam, gelegen in Amsterdam, is een van de meest gerenommeerde expositie- en congrescentra ter wereld. Met een opmerkelijk gunstige ligging in de prachtige hoofdstad van Nederland en een enorme oppervlakte van 18.000 m2 biedt Rai amsterdam goed uitgeruste faciliteiten voor beurzen, educatieve seminars en conferenties. Met geavanceerde technische apparatuur en andere voorzieningen stelt de rai amsterdam organisaties in staat de beste omgeving te bieden die nodig is voor succesvolle evenementen. Het behulpzame personeel van Rai amsterdam doet er alles aan om ervoor te zorgen dat elk evenement dat in hun faciliteit wordt georganiseerd perfect verloopt.

De rai



De rai van Amsterdam is een iconische bezienswaardigheid, verscholen in een rustig hoekje van de stad. Het staat bekend bij zowel inwoners als bezoekers als de perfecte plek om het landschap en de prachtige mix van oud-Hollandse architectuur en weelderige, groene glooiende heuvels te overzien. De paden bieden een opwindende ervaring als je door kronkelende geplaveide straatjes navigeert met schilderachtige cafés en eeuwenoude windmolens. Met aan weerszijden charmante bakstenen gebouwen die sinds het begin van de 17e eeuw onveranderd zijn gebleven, is het geen wonder dat zovelen naar de rai trekken - de majestueuze schoonheid is tenslotte maar een paar stappen verwijderd van het drukke stadsleven!

masters

Rai evenementen



Elk jaar vinden er in Amsterdam Rai festiviteiten in overvloed plaats, die iedereen vreugde brengen. Mensenmassa's stromen toe om getuige te zijn van de pracht en praal van de speciale gelegenheid die in de geschiedenis van de stad is gegrift. Het leuke jubileum wordt meestal opgeluisterd met levendige versieringen, traditionele volksmuziek en levendige optredens die een feestelijke sfeer creëren. Al sinds het debuut eeuwen geleden zijn Rai evenementen een toonbeeld van culturele trots en opmerkelijke bestaansmiddelen voor amsterdammers. Of je nu inwoner of bezoeker bent, het bijwonen van een van deze evenementen zal een onvergetelijke ervaring zijn!

Beurzen rai



Beurzen zijn een essentiële bron van financiële steun voor veel studenten in Amsterdam. Ze bieden een unieke leermogelijkheid door degenen die het zich anders niet zouden kunnen veroorloven toegang te geven tot kwaliteitsonderwijs. Ze verlichten niet alleen de last van het collegegeld, maar bieden ook de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen waartoe veel andere studenten geen toegang hebben. Als zodanig zijn studiebeurzen belangrijk om gelijke onderwijskansen in steden als Amsterdam te waarborgen en zijn ze een uitstekende manier voor organisaties en instellingen om te investeren in het toekomstig potentieel van individuen.